สินค้า "เอวัณเลิศ"

ศูนย์รวม ถั่ว และ ธัญพืชต่างๆ


เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา
250.00 ฿ 250.00 ฿ 250.0 THB
👉🏾 เม็ดมะม่วงเผา ขนาด 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 250 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 220 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 200 บาท
ข้าวบาร์เลย์
25.00 ฿ 25.00 ฿ 25.0 THB
ข้าวบาร์เลย์ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 25 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 23 บาท
ถั่วเหลืองนํ้าเต้าหู้
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
1 กิโลกรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 34 บาท
เม็ดแมงลัก
25.00 ฿ 25.00 ฿ 25.0 THB
แมงลัก 100 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 25 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 22 บาท
งาขาว
15.00 ฿ 15.00 ฿ 15.0 THB
งาขาว 100 กรัม
ซื่อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 15 บาท
ซื้อ 2 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 12 บาท
เม็ดเดือย
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
เม็ดเดือย 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อขึ้นไปราคาห่อละ 34 บาท
งาขาว
55.00 ฿ 55.00 ฿ 55.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 55 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 52 บาท
งาดำ
55.00 ฿ 55.00 ฿ 55.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 55 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 52 บาท
แมงลัก
110.00 ฿ 110.00 ฿ 110.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อราคาห่อละ 110 บาท
ซื้อ 2 ห่อขึ้นไปราคาห่อละ 105 บาท
งาดำ
15.00 ฿ 15.00 ฿ 15.0 THB
100 กรัม