สินค้า "เอวัณเลิศ"

ศูนย์รวม ถั่ว และ ธัญพืชต่างๆ


เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา
250.00 ฿ 250.00 ฿ 250.0 THB
👉🏾 เม็ดมะม่วงเผา ขนาด 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 250 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 220 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 200 บาท
ข้าวบาร์เลย์
29.00 ฿ 29.00 ฿ 29.0 THB
ข้าวบาร์เลย์ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 21 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 20 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 19 บาท
ถั่วเหลืองนํ้าเต้าหู้
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
1 กิโลกรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 38 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 36 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 35 บาท
เม็ดแมงลัก
26.00 ฿ 26.00 ฿ 26.0 THB
แมงลัก 100 กรัม
งาขาว
15.00 ฿ 15.00 ฿ 15.0 THB
งาขาว 100 กรัม
เม็ดเดือย
38.00 ฿ 38.00 ฿ 38.0 THB
เม็ดเดือย 500 กรัม
งาขาว
45.00 ฿ 45.00 ฿ 45.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 55 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 53 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 52 บาท
งาดำ
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 60 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 57 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 55 บาท
แมงลัก
110.00 ฿ 110.00 ฿ 110.0 THB
500 กรัม
งาดำ
15.00 ฿ 15.00 ฿ 15.0 THB
100 กรัม