สินค้า "เอวัณเลิศ"

ศูนย์รวม ถั่ว และ ธัญพืชต่างๆ


ถั่วเหลืองนํ้าเต้าหู้
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
1 กิโลกรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 34 บาท
ถั่วดำ
25.00 ฿ 25.00 ฿ 25.0 THB
ถั่วดำ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 25 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 24 บาท
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
27.00 ฿ 27.00 ฿ 27.0 THB
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 27 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 26 บาท
ถั่วลิสงแพ็คแดง
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
ถั่วลิสงแพ็คแดง 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 32 บาท
ถั่วลิสงแพ็คเขียว
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
ถั่วลิสงแพ็คเขียว 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 33 บาท
ถั่วเขียว
23.00 ฿ 23.00 ฿ 23.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 23 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 22 บาท
ถั่วแดง
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 34 บาท