สินค้า "เอวัณเลิศ"

ศูนย์รวม ถั่ว และ ธัญพืชต่างๆ


ถั่วเหลืองนํ้าเต้าหู้
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
1 กิโลกรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 38 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 36 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 35 บาท
ถั่วดำ
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
ถั่วดำ 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 40 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 38 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 36 บาท
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
32.00 ฿ 32.00 ฿ 32.0 THB
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 32 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 30 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 29 บาท
ถั่วลิสงแพ็คแดง
37.00 ฿ 37.00 ฿ 37.0 THB
ถั่วลิสงแพ็คแดง 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 37 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 36 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 35 บาท
ถั่วลิสงแพ็คเขียว
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
ถั่วลิสงแพ็คเขียว 500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 40 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 38 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 37 บาท
ถั่วเขียว
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 30 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 27 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 25 บาท
ถั่วแดง
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB
500 กรัม
ซื้อ 1 ห่อ ราคาห่อละ 35 บาท
ซื้อ 5 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 32 บาท
ซื้อ 20 ห่อ ขึ้นไปราคาห่อละ 29 บาท